Kurikularna reforma
Kurikularna reforma

Kurikularna reforma

U ponedjeljak, 2. veljače 2015, s radom je započela sedmeročlana Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Reforma će se provoditi u skladu s koracima i planom provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji bi ubrzo trebala usvojiti Vlada RH.

Cilj reforme je osigurati učenicima obrazovanje bolje usklađeno s njihovom razvojnom dobi i interesima koje će ih osposobiti za svijet rada, nastavak obrazovanja i suvremeni život. Reformom će se bolje definirati što se od učenika očekuje nakon određene cjeline, razdoblja i cjelokupnog obrazovanja. Roditeljima bi promjene trebale donijeti veću uključenost u obrazovanje djece i život škole, jasno iskazana očekivanja, objektivnije ocjenjivanje i vrednovanje te smislenije i češće povratne informacije o postignućima njihove djece. Učitelje, nastavnike i druge djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova očekuje osnaživanje njihove uloge i jačanje profesionalnosti, veća autonomija u radu i daleko kreativniji rad. Planira se intenzivan rad na stručnom usavršavanju učitelja kako bi ostvarili veću autonomiju u izboru sadržaja, metoda i oblika rada te smanjenje njihovih administrativno-birokratskih obveza.

Kurikularna reforma bit će usmjerena na:

- razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje

- povećanje razine funkcionalnih pismenosti učenika

- povezanost obrazovanja s interesima i potrebama učenika

- povezanost obrazovanja s potrebama društva i gospodarstva

Nakon razvoja Nacionalnog okvirnog kurikuluma, u strukovnom obrazovanju je cilj razviti Nacionalne strukovne kurikulume te zatim sektorske kurikulume. Strategija među prioritetima reforme naglašava fleksibilnost strukovnog obrazovanja kroz izbornost i modularnost, pružanje općeg obrazovanja i ključnih kompetencija kao temelja za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje. Također će se raditi i na uvođenju učenja na radnom mjestu u svim programima strukovnog obrazovanja kako bi se učenicima olakšao prelazak iz sustava obrazovanja na tržište rada.

Jedan od očekivanih rezultata je i prelazak na devetogodišnju osnovnu školu, kako je i zacrtano Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Najveća promjena koja čeka srednjoškolce je uvođenje izbornosti u gimnazijsko obrazovanje koja će omogućiti usmjeravanje interesa učenika i jasnije profiliranje gimnazijskog obrazovanja.

Projekt obuhvaća rad na kurikularnim dokumentima, uspostavljanje sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja, osposobljavanje učitelja i drugih djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova te izradu novih priručnika, udžbenika, pomoćnih nastavnih sredstava i digitalnih sadržaja.

U travnju 2015. godine planira se objaviti javni poziv na iskaz interesa za 300 nastavnika koji bi radili na kurikularnoj reformi, a za vrijeme čega ne bi radili u svojim školama koje će stoga trebati zaposliti zamjenske nastavnike. Na predmetnim kurikulumima trebalo bi se početi raditi u jesen ove godine, a prvi prijedlozi novih kurikuluma trebali bi biti gotovi do kraja godine. Eksperimentalna primjena kurikuluma trebala bi započeti školske godine 2016/2017, a 2017/2018 novi bi kurikulumi trebali ući u punu primjenu.

Kao potpora Ekspertnoj radnoj skupini bit će osnovana i posebna jedinica za stručnu i administrativnu potporu kurikularnoj reformi. Činit će je 60 djelatnika MZOS-a, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

16.3.2015. 11:16:45

RSS Feed

Slovakia: major events promoting lifelong learning

Important events took place during the last week of November 2018 on the occasion of the 18th Lifelong learning week, organised by the

more...
Slovenia: VET Act amendments

Amendments to the Vocational education (VET) Act, adopted in December 2017, came into effect in September 2018.

more...
Cedefop skills forecast findings in new country reports

Cedefop has launched a series of country reports summarising the key findings of the 2018

more...